Akkreditointi

Akreditointivalmennuksen hinta on 1870 € + alv ja se sisältää 2 resilienssiprofiilia sekä erittäin kattavan valmennusmateriaalipaketin

Lisätietoja: mikko.kemilainen@resiliencefactory.fi

Resilience Factory OY

Resilience Factory tarjoaa palveluita ja työkaluja, jotka auttavat yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä navigoimaan myrskyn silmässä ja selviämään häiriöistä ja muutoksista tehokkaasti. Hyödynnämme Resilience Alliancen kehittämää henkilökohtaisen resilienssin menetelmää.Se pohjautuu 20 vuoden tutkimuksiin, joita Resilience Alliancen toimitus- 
johtaja ja perustaja Linda Hoopes on tehnyt yhdessä ODR-konsultointiyrityksen ja sen perustajan Daryl R. Connerin kanssa. Lisäksi menetelmässä hyödynnetään käytännön kokemuksia sadoista yhteisöistä ja yli 100 000 yksilön kanssa.

RESILIENSSI

Muutos aiheuttaa häiriöitä. Jotkut yksilöt – tai tiimit tai yhteisöt – toipuvat niistä toisia nopeammin. Resilientit ihmiset pystyvät omaksumaan isojakin muutoksia helposti ja suoriutumaan samalla tehokkaasti. Kun resilientit ihmiset kohtaavat epätietoisuutta tai ahdistusta tai menettävät hallinnan tunteen muutostilanteessa, heillä on 
taipumus vahvistua kokemastaan, eivätkä he koe uupuvansa haasteiden edessä. Henkilökohtaista resilienssiä voidaan mitata ja kehittää, ja tutkimusten mukaan henkilökohtaisen resilienssin kehittämisellä voidaan saavuttaa monia hyötyjä – niin aineettomia kuin aineellisia.

PALVELUMME

Resilience Factory tarjoaa palveluita ja työkaluja, jotka auttavat yksilöitä, tiimejä ja yhteisöjä navigoimaan myrskyn silmässä ja selviämään häiriöistä ja muutoksista tehokkaasti. Palvelemme yhteisöjä suoraan sekä sertifioimme  muutosvalmentajia, jotka pääsevät akkreditointivalmennuksemme jälkeen hyödyntämään maailman käytetyintä henkilökohtaisen resilienssin mittaus- ja kehittämismenetelmää.

HENKILÖKOHTAINEN RESILIENSSIPROFIILI

Resilience Factory hyödyntää Resilience Alliancen kehittämää henkilökohtaisen resilienssin menetelmää. Se pohjautuu 20 vuoden tutkimuksiin, joita Resilience Alliancen toimitusjohtaja ja perustaja Linda Hoopes on tehnyt yhdessä ODR-konsultointiyrityksen ja sen perustajan Daryl R. Connerin kanssa. Lisäksi menetelmässä hyödynnetään käytännön kokemuksia sadoista yhteisöistä ja yli 100 000 yksilön kanssa. Menetelmän ytimessä on henkilökohtaisen resilienssin profiili, jonka avulla voidaan ymmärtää yksilön resilienssin vahvuuksia ja heikkouksia.
 
Profiili pohjautuu 75-kohtaisen verkkokyselyn vastauksiin, joita verrataan yli 70 000 yksilön tietokantaan. Tuloksia voidaan laatia ja tiivistää myös ryhmille, osastoille ja työyhteisöille. Työkalu on saatavilla 11 kielellä.

Akreditointiprosessistamme valmistuneet ovat päteviä käyttämään työkalua yksilö-coachingissa ja valmennuksessa ja voivat helposti tilata ja ladata profiileja verkkojärjestelmämme kautta.

Tiimisynergia- ja tiimiresilienssiprofiilit

Resilience Factory akreditoi konsultteja, kouluttajia ja valmentajia käyttämään Resilience Alliancen tiimisynergia- ja tiimiresilienssiprofiileja. Nämä perustuvat Resilience Alliancen perustajan, Linda Hoopesin tutkimuksiin ja viitekehykseen. Tiimisynergiaprofiilin akreditointi on avoin kaikille, jotka haluavat auttaa tiimejä tulemaan tehokkaammiksi ja vaikuttavimmiksi. Tiimiresilienssiprofiilin käyttäjäksi akreditointi edellyttää akreditoitumista myös henkilökohtaisen resilienssiprofiilin käyttäjäksi.

Tiimisynergia- ja tiimiresilienssi-profiilit ovat työkaluja, joiden avulla tunnistamme tiimin heikkoudet ja vahvuudet - myös muutoksessa. Tiimi ei välttämättä ole resilientti, vaikka kaikki sen jäsenet olisivat resilienttejä.
Mikäli tiimi ei osaa toimia synergistisesti, tiimin suorituskyky muutoksessa voi määräytyä tiimin matalimman resilienssiprofiilin omaavan jäsenen perusteella.
Synergistinen tiimi yhdistää erilaiset yksilölliset kyvyt, ja saa aikaan enemmän kuin kukaan sen jäsenistä yksinään. Synerginen tiimi voi paremmin ja on luovempi.

Profiilit pohjautuvat 74 kysymykseen, joihin kukin tiimin jäsen vastaa. Vastaukset kootaan yhteen tiimitasolla ja niitä verrataan laajaan vastaustietokantaan.

Ota meihin yhteyttä

Ota yhteyttä

mikko.kemilainen@resiliencefactory.fi

Resilience Factory Oy